WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

Mountain View

Gegevens


lesreglement

Lesmogelijkheden


Woensdag

Vanaf 19.00


Ma/Di/Do/Za ochtend

Vanaf 09.00

Selecteer een lesoptie:Beschikbaarheid

Graag zoveel mogelijk tijden opgeven i.v.m. planning.

Maandag van 09.00 tot uur
Dinsdag van 09.00 tot uur
Woensdag van 19.00 tot uur
Donderdag van 09.00 tot uur
Vrijdag van 09.00 tot uur
Zaterdag van 09.00 tot uur

* Alle lestarieven zijn inclusief BTW en ballen. Mocht u in 2 termijnen willen betalen of heeft u nog vragen neem dan contact op met Tennisschool Hooijer; tennisschool.hooijer@gmail.com

Groepslessen

Bij opgave groepslessen graag naam/namen van partner(s) vermelden:

Naam
1:
2:
3:
4:


Machtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.