WELKOM

bij Tennisschool Hooijer

GegevensLesreglement

Beschikbaarheid

Om tot een verantwoorde trainingsindeling te komen willen wij je vragen, d.m.v. het plaatsen van een X in onderstaand schema, wanneer je zeker NIET kunt trainen.

Hoe meer verhindering je opgeeft, des te lastiger om een verantwoorde trainingsindeling te maken.
16.00 - 16.50 16.50 - 17.40 17.40 - 18.30 18.30 - 19.20
Dinsdag


16.00 - 16.50 16.50 - 17.40 17.40 - 18.30 18.30 - 19.20
Woensdag

Machtiging

Hierbij machtig ik Tennisschool Hooijer éénmalig het verschuldigde lesgeld af te schrijven van mijn IBAN bank/girorekeningnummer

IBAN bank/girorekeningnummer:
Naam + voorletters rekeninghouder:
Woonplaats:
Datum:

Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De afschrijving zal na de eerste training plaatsvinden. Deze machtiging is onherroepelijk.